Negaiškite laiko perkeldami objektus aplink piešinį, dubliuodami konstrukcinius elementus arba detaliai brėždami tik kai kurias modelio sritis. Naudokite sklidimą (BIMPROPAGATE) į & #8230;